Prodaja

Tomaž Mirčič

Vodja prodajnih projektov

Andrejka Ilenič

Vodja ključnih kupcev

Jožica Mali

Referent prodaje