Politika kakovosti

V podjetju SIJ SUZ d.o.o. razumemo politiko kakovosti, kot vrednoto in kot ključno sestavino podjetniške kulture. S tehnično naprednimi in kakovostnimi izdelki ter odličnim servisom ustvarjamo zadovoljstvo naših kupcev.

Naša vizija in želja je postati vodilni proizvajalec vlečenih in brušenih palic v JV Evropi.

Vodstvo zagotavlja:

  • da z novimi pristopi spodbujanja prodaje in krepitvijo strokovne ekipe v proizvodnji, dosežemo večji   dobiček v podjetju,

  • da skrbimo za nenehno izobraževanje zaposlenih,

  • da znižujemo stroške dela in porabe glede na doseženo prodajo,

  • da izvajanje zastavljenih ciljev kakovosti stalno spremljamo in sproti korigiramo na kolegijih vodstva,

  • da zmanjšujemo število neskladnosti in upravičenih reklamacij z ustreznimi korektivnimi in preventivnimi ukrepi,

  • da se nenehno povečuje zadovoljstvo odjemalcev z visoko kakovostjo izdelkov, osebnimi stiki in ukrepi na podlagi pridobljenih tržnih informacij,

  • da gradimo konkurenčnost, dolgoročno partnerstvo in sodelovanje,

  • da skrbimo za usposobljenost zaposlenih, njihov osebnostni razvoj s stalnim izobraževanjem, ciljnim usposabljanjem in ustreznim nagrajevanjem,

  • da spodbujamo nenehne izboljšave in inovativnost v podjetju.

Vodstvo podjetja na kolegijih spremlja izvajanje poslovnih načrtov in ciljev, ter s sprejetimi ukrepi in osebnimi zgledi prispeva k nenehnemu izboljševanju sistema kakovosti v dobrobit odjemalcem in uspešnosti podjetja.