Politika kakovosti

V podjetju SUZ d.o.o. razumemo politiko kakovosti kot vrednoto in kot ključno sestavino podjetniške kulture in poslovnega odnosa podjetja do odjemalcev.

Vodstvo zagotavlja zavezanost k izpolnjevanju zahtev in nenehnega izboljševanja uspešnosti sistema vodenja kakovosti z vključevanjem načel, s katerimi zagotavlja :

  • da se sprejeta politika kakovosti do strank dosledno uresničuje,
  • da izvajanje zastavljenih ciljev kakovosti stalno spremljamo in sproti odpravljamo neskladnosti,
  • da s kupci in kooperanti gradimo dolgoročno partnerstvo in sodelovanje,
  • da se s sodobnimi metodami prilagajamo potrebam kupcev in tako gradimo konkurenčnost,
  • da je usposobljenost zaposlenih predpogoj za doseganje in vzdrževanje zahtevane kakovosti, zato skrbimo za osebnostni razvoj vseh zaposlenih s stalnim izobraževanjem, ciljnim usposabljanjem in ustreznim nagrajevanjem,
  • da je usklajevanje politike kakovosti v okviru rednega letnega vodstvenega pregleda,
  • da spodbujamo nenehne izboljšave in inovativnost v podjetju,
  • da so s politiko kakovosti preko vodstva seznanjeni vsi zaposleni in zunanje zainteresirane stranke.

Vodstvo podjetja s sprejetimi ukrepi in osebnimi zgledi izvaja politiko kakovosti, ter tako prispeva k nenehnemu izboljševanju sistema kakovosti v dobrobit odjemalcem in uspešnosti podjetja.